BẠN SẼ MẤT BAO NHIÊU THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ ĐỂ CÓ ĐƯỢC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ VÀ CHUẨN QUỐC TẾ?
ĐỪNG QUÁ LO LẮNG HÃY ĐỂ TÔI GIÚP BẠN LÀM ĐIỀU ĐÓ

BỘ QUY TRÌNH MẪU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ VÀ CHUẨN QUỐC TẾ SẼ GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY

Nếu sở hữu bộ quy trình mẫu này, bạn sẽ tiếp cận được phương pháp Quản Trị Doanh Nghiệp theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế mà các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu đang triển khai áp dụng để quản trị .

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRONG BỘ QUY TRÌNH MẪU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ VÀ CHUẨN QUỐC TẾ NÀY?​

# 1. BỘ QUY TRÌNH MẪU HƠN 60 QUY TRÌNH CHO CÁC NHÓM:
1. NHÓM QUY TRÌNH THIẾT KẾ TỔ CHỨC
2. NHÓM QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG – SALES – MARKETING-TRUYỀN THÔNG (PR)
3. NHÓM QUY TRÌNH KẾ HOẠCH VẬT TƯ - MUA HÀNG - XUẤT NHẬP KHẨU
4. NHÓM QUY TRÌNH THI
ẾT KẾ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
5. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ
6. NHÓM QUY TRÌNH TÀI CHÍNH
7. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO
8. NHÓM QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU (KPI)
9. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI

#2. BỘ QUÀ TẶNG
1. Ebook Hướng dẫn soạn thảo quy trình bằng phần mềm Microsoft Visio/Draw.iso
2. File mềm của toàn bộ Bộ quy trình và biểu mẫu, bạn chỉ cần hiệu chỉnh và thay đổi cho phù hợp với cấu trúc tổ chức là áp dụng được ngay lập tức
3. Trợ lý hệ thống: Hổ trợ bạn về hệ thống là người trực tiếp Hướng dẫn online, giải đáp các vướn mắt trong quá trình triển khai áp dụng thực tế kể từ khi bạn đặt mua hàng và thanh toán

LỢI ÍCH KHI SỞ HỮU BỘ QUY TRÌNH MẪU VÀ TOÀN BỘ QUÀ TẶNG

Tiết kiệm thời gian và Nguồn lực:

Bộ quy trình mẫu này giúp bạn tiết kiệm đến 80% thời gian để thiết kế quy trình cho doanh nghiệp của mình nhờ khuôn mẫu theo chuẩn mực đã được chuẩn hoá sẵn. Bạn chỉ cần điều chỉnh quy trình để phù hợp với doanh nghiệp bằng phần mềm Microsoft Visio.

Hoạt động kiểm soát được nhận diện:
Các quy trình được thiết kế theo phương pháp tinh gọn, loại bỏ các bước thừa gây lãng phí cho Doanh Nghiệp.
Các hoạt động kiểm soát chính được nhận diện và rà soát thường xuyên giúp tăng hiệu quả trong việc quản lý, giảm thiểu thời gian và nguồn lực trong việc kiểm soát các hoạt động khong trọng yếu.
Quy trình chuẩn hoá:
Quy trình được đúc kết từ quá trình đào tạo và tư vấn quản trị doanh nghiệp nên phù hợp nhu cầu cho nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau.

Dưới đây là một PHẦN NHỎ những gì bạn sẽ nhận được với
BỘ QUY TRÌNH MẪU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. NHÓM QUY TRÌNH THIẾT KẾ TỔ CHỨC

Nhom Quy trinh THIET KE TO CHUC

1.1. Thiết kế tổ chức cấp Công ty
1.2. Thiết kế tổ chức Phòng Bán hàng kênh truyền thống (GT)
1.3. Thiết kế tổ chức Phòng Bán hàng kênh tiêu thụ hiện đại (kênh MT)
1.4. Thiết kế tổ chức phòng kinh doanh công trình (P.KDCT)
1.5. Thiết kế tổ chức Phòng Marketing
1.6. Thiết kế tổ chức Phòng Hành chính
1.7. Thiết kế tổ chức Phòng Nhân Sự
1.8. Thiết kế tổ chức Phòng Tài chính kế toán
1.9. Thiết kế tổ chức Phòng Kế hoạch vật tư – Mua Hàng - Xuất Nhập khẩu
1.10. Thiết kế tổ chức trung tâm nghiên cứu phát triển
1.11. Thiết kế tổ chức Phòng Quản Lý Dự Án
1.12. Thiết kế tổ chức Ban Quản Lý dự án
1.13. Thiết kế tổ chức Phòng Thiết Kế
1.14. Thiết kế tổ chức phòng Truyền Thông
1.15. Thiết kế tổ chức phòng Kho Vận
1.16. Thiết kế tổ chức Phòng Kỷ thuật
1.17. Thiết kế tổ chức phòng Quản trị hệ thống
1.18. Thiết kế tổ chức Ban quản trị ERP

2. NHÓM QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG – SALES – MARKETING-TRUYỀN THÔNG (PR):

NHOM QUY TRINH MAU NHOM NCTT SALES-MAR

1.1. Quy trình bán hàng kênh truyền thống (GT)
1.2. Quy trình bán hàng kênh tiêu thụ hiện đại (MT)
1.3. Quy trình bán hàng kinh doanh công trình (Projet)
1.4. Quy trình bán hàng online
1.5. Quy trình bán hàng trực tiếp
1.6. Quy trình bán hàng kênh Showroom
1.7. Quy trình kiểm soát quá trình truyền thông
1.8. Quy trình kiểm soát quá trình Marketing
1.9. Quy trình kiểm soát quá trình tung sản phẩm mới ra thị trường
1.10. Quy trình xác định nhu cầu và đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

3. NHÓM QUY TRÌNH KẾ HOẠCH VẬT TƯ - MUA HÀNG - XUẤT NHẬP KHẨU:

Nhom Quy trinh KHVT - MUA HANG- XNK

3.1. Quy trình kiểm soát quá trình Sản xuất, Kinh doanh và Cung cấp dịch vụ
3.2. Quy trình mua hàng thường xuyên nội địa và nhập khẩu
3.3. Quy trình mua hàng không thường xuyên
3.4. Quy trình Quản lý nhà cung ứng

4. NHÓM QUY TRÌNH THIẾT KẾ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI:

Nhom Quy trinh Phat Trien SPM R-D

4.1. Quy trình phát triển sản phẩm-dịch vụ mới
- Yêu cầu phát triển sản phẩm mới
- Phương án đầu tư
- Kế hoạch phát triển
- Đánh giá hiệu quả
4.2. Quy trình quản lý sự thay đổi

5. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ:

Nhom Quy trinh Quan ly nhan su

5.1. Quy trình Kiểm Soát nguồn nhân lực gồm:
5.2. Kiểm soát nhân lực
5.3. Đánh giá chất lượng lao động
5.4. Dự trù nhân lực năm
5.5. Tuyển dụng,
5.6. Đào tạo
5.7. Đào tạo cán bộ nguồn
5.8. Bổ nhiệm
5.9. Thôi việc
5.10. Quản lý Thực tập
5.11. Quy trình đào tạo hội nhập nhân viên mới
5.12. Quy trình đào tạo cán bộ nguồn, nguời kế thừa
5.13. Quy trình đánh giá nhà cung ứng dịch vụ đào tạo
5.14. Bộ Tiêu chuẩn năng lực cho từng chức danh

6. NHÓM QUY TRÌNH TÀI CHÍNH:

Nhom Quy trinh Tai chinh ke toan-3

6.1. Quy trình xây dựng và kiểm soát ngân sách
6.2. Quy trình tạm ứng và thanh toán
6.3. Quy trình kế toán Tổng hợp và báo cáo quản trị
6.4. Quy trình tính giá thành và giá bán sản phẩm
6.5. Quy trình quản lý tài sản cố định - công cụ dụng cụ
6.6. Quy trình tính đơn giá tiền lương

7. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO

Nhom Quy trinh Quan ly kho-2

7.1. Quy trình quản lý kho
7.2. Quy trình kiểm kê định kỳ
7.3. Quy trình tạm ứng hàng
7.4. Quản lý kho chờ xử lý
7.5. Quản lý hàng trả về

8. NHÓM QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU (KPI)

NHOM QUY TRINH QUAN LY MUC TIEU-1

8.1. Quy trình thiết lập và quản lý mục tiêu
8.2. Quy trình họp xem xét và đo lường thực hiện mục tiêu
8.3. Quy trình quản lý hiệu quả công việc (KPIs)
8.4. Bảng Mô tả công việc cho từng vị trong công ty
8.5. Bảng KPI cho từng vị trí công việc

9. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO:

Nhom Quy trinh QUAN LY RUI RO

9.1. Phân tích Bối cảnh tổ chức
9.2. Chính sách quản lý rủi ro
9.3. Khuôn khổ quản lý rủi ro
9.4. Quy trình quản lý rủi ro
9.5. Nhận diện rủi ro
9.6. Đánh giá rủi ro
9.7. Kế hoạch xử lý rủi ro
9.8. Danh mục rủi ro

Tôi Không Thể Nào Mô Tả Được Hết Lợi Ích Của BỘ QUY TRÌNH MẪU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ VÀ CHUẨN QUỐC TẾ NÀY NÀY Ở ĐÂY

Chúng tôi đã dành ra 20 năm kể từ lần đầu tiên áp dụng và kiểm chứng những kiến thức từ BỘ QUY TRÌNH này vào doanh nghiệp quy mô trên 1.000 + nhân sự với hơn 15 lĩnh vực hoạt động khác nhau và kết quả mang lại thật đáng ngạc nhiên và hơn cả kỳ vọng. Bây giờ, Tôi chia sẽ với bạn BỘ QUY TRÌNH mẫu đã được kiểm chứng này

BO QUY TRINH MAU

BẤM ĐĂNG KÝ BÊN DƯỚI ĐỂ SỞ HỮU ƯU ĐÃI NGAY BÂY GIỜ

VÀ TOÀN BỘ QUÀ TẶNG KÈM THEO

TỔNG KẾT LẠI ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ

BỘ QUY TRÌNH MẪU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ VÀ CHUẨN QUỐC TẾ

# 1. BỘ QUY TRÌNH MẪU HƠN 60 QUY TRÌNH CHO CÁC NHÓM:
1. NHÓM QUY TRÌNH THIẾT KẾ TỔ CHỨC
2. NHÓM QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG – SALES – MARKETING-TRUYỀN THÔNG (PR)
3. NHÓM QUY TRÌNH KẾ HOẠCH VẬT TƯ - MUA HÀNG - XUẤT NHẬP KHẨU
4. NHÓM QUY TRÌNH THI
ẾT KẾ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
5. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ
6. NHÓM QUY TRÌNH TÀI CHÍNH
7. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO
8. NHÓM QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU (KPI)
9. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI

#2. BỘ QUÀ TẶNG
1. Ebook Hướng dẫn soạn thảo quy trình bằng phần mềm Microsoft Visio/Draw.iso
2. File mềm của toàn bộ Bộ quy trình và biểu mẫu, bạn chỉ cần hiệu chỉnh và thay đổi cho phù hợp với cấu trúc tổ chức là áp dụng được ngay lập tức
3. Trợ lý hệ thống: Hổ trợ bạn về hệ thống là người trực tiếp Hướng dẫn online, giải đáp các vướn mắt trong quá trình triển khai áp dụng thực tế kể từ khi bạn đặt mua hàng và thanh toán

BO QUY TRINH MAU


BỘ QUY TRÌNH MẪU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Giúp bạn THẤU HIỂU về:
- Hệ thống quản trị doanh nghiệp
- Nhanh chóng ÁP DỤNG được ngay sau khi bạn sở hữu
- Trang bị các thông lệ và chuẩn quốc tế mà các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu đã và đang triển khai áp dụng

Khi đặt mua BỘ QUY TRÌNH MẪU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Bạn sẽ nhận được quà tặng kèm theo hoàn toàn miễn phí

# 1. BỘ QUY TRÌNH MẪU HƠN 60 QUY TRÌNH CHO CÁC NHÓM:
1. NHÓM QUY TRÌNH THIẾT KẾ TỔ CHỨC
2. NHÓM QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG – SALES – MARKETING-TRUYỀN THÔNG (PR)
3. NHÓM QUY TRÌNH KẾ HOẠCH VẬT TƯ - MUA HÀNG - XUẤT NHẬP KHẨU
4. NHÓM QUY TRÌNH THI
ẾT KẾ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
5. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ
6. NHÓM QUY TRÌNH TÀI CHÍNH
7. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO
8. NHÓM QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU (KPI)
9. NHÓM QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI

#2. BỘ QUÀ TẶNG
1. Ebook Hướng dẫn soạn thảo quy trình bằng phần mềm Microsoft Visio/Draw.iso
2. File mềm của toàn bộ Bộ quy trình và biểu mẫu, bạn chỉ cần hiệu chỉnh và thay đổi cho phù hợp với cấu trúc tổ chức là áp dụng được ngay lập tức
3. Trợ lý hệ thống: Hổ trợ bạn về hệ thống là người trực tiếp Hướng dẫn online, giải đáp các vướn mắt trong quá trình triển khai áp dụng thực tế kể từ khi bạn đặt mua hàng và thanh toán

KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA BẠN LÀ BAO NHIÊU ?

Có thể bạn đang tự hỏi điều đó, đây là lý do:
1. Đây là bộ quy trình mà trước đây tôi dùng để đào tạo và tư vấn cho học viên cao cấp của Tôi và Tôi thường tính phí rất cao. Tuy nhiên giờ tôi muốn nhiều người sở hữu hơn nên tôi quyết định đóng gói bộ quy trình này lại và tính phí thấp để lan toả cho người được ở hữu nó. Bởi vì tôi muốn có nhiều người thành công hơn với bộ quy trình này.
2. 990.000 đồng sẽ là mức giá rất hợp lý để bất cứ ai cũng có thể sở hữu được. Nó không quá đắt, thậm chí cả với những người mới bắt đầu với tiếp cận hệ thống quản trị BỘ QUY TRÌNH quản trị doanh nghiệp, ngay cả khi không có nhiều ngân sách.
3. Bất cứ ai không thực sự đủ nghiêm túc thì sẽ không sẵn sàng đầu tư số tiền 990.000 đồng và sẽ không có được kết quả như mong muốn.
4. Những người thực sự nghiêm túc sẽ sẵn sàng đầu tư vào BỘ QUY TRÌNH để có cơ hội sở hữu Phương pháp Quản trị theo thông lệ và chuẩn quốc tế.

TẠI SAO LẠI CÓ ƯU ĐÃI NÀY?

1. Tôi đã may mắn được sở hữu bộ quy trình này sớm nên tôi muốn chia sẻ lại may mắn này cho bạn.
2. Tôi đã thành công với bộ quy trình này và có được sự nghiệp như mong đợi nên tôi cũng muốn bạn cũng thành công như tôi.
3. Tôi muốn nhiều người sở hữu được phương pháp này và nhiều người thành công trong sự nghiệp để tạo ra một cộng đồng đủ lớn, đủ mạnh để giúp các tổ chức nâng tầm quản trị lên chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

ƯU ĐÃI NÀY CÓ GIỚI HẠN THỜI GIAN KHÔNG?

Thời gian rất quý giá với chúng ta...
Tôi không thể mở rộng khoảng thời gian cho ưu đãi này được nữa.
Nếu bạn hành động ngay, bạn sẽ nhận được toàn bộ quà tặng.
Nhưng nếu bạn quay lại vào ngày mai, Tôi không hứa ưu đãi này sẽ còn. Vì vậy, Bạn hãy hành động ngay bây giờ.

Để tôi cho bạn thấy mọi thứ bạn nhận được với COMBO

BỘ QUY TRÌNH MẤU QUẢNTRỊ DOANH NGHIỆP

Giúp bạn THẤU HIỂU về:
- Hệ thống quản trị doanh nghiệp
- Nhanh chóng ÁP DỤNG được ngay sau khi bạn sở hữu
- Trang bị các thông lệ và chuẩn quốc tế mà các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu đã và đang triển khai áp dụng

BO QUY TRINH MAU

TỔNG GIÁ TRỊ 3.990.000 VND

Giá ưu đãi chỉ còn: 990.000 VND

CẢNH BÁO
BẠN CÓ THỂ SẼ MẮT SAI LẦM NẾU NHƯ KHÔNG SỚM SỞ HỮU BỘ QUY TRÌNH MẪU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NÀY

Hầu hết mọi người đều không đạt được cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, kỹ năng thu nhập cao, bởi vì họ nghĩ rằng mình có thể chờ đợi. Và với BỘ QUY TRÌNH đạt chuẩn quốc tế này cũng vậy. Nếu như bạn không hành động, sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Hãy tự hỏi bản thân bạn, không phải bây giờ thì là lúc nào? Khoản đầu tư 990.000 này chính là cầu nối giữa bạn và thành công trong trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp bài bản, hiện đại và hiện đang có nhu cầu cao trên thị trường

BO QUY TRINH MAU

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỞ HỮU BỘ QUY TRÌNH MẪU VÀ TOÀN BỘ QUÀ TẶNG?

  1. Sau khi chúng tôi xác nhận bạn thanh toán thành công, trong vòng 10-20 phút chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn và bạn sẽ được nhận link truy cập bộ tài liệ Bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp hoặc tải về máy trên máy tính của bạn.
  2. Bạn sẽ được đưa vào nhóm kín để bạn có thể bắt đầu áp dụng ngay và trợ lý hệ thống của chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cho bạn từng bước cho đến khi bạn hoàn thành và áp dụng được
  3. Tôi sẽ đưa bạn vào nhóm kín và tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từng bước từng bước để hoàn thành khoá học.
  4. Tôi tin chắc rằng dưới sự hướng dẫn tận tình và chi tiết của tôi, bạn sẽ áp dụng thành công.