BẠN MUỐN XÂY DỰNG, VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ?

WIN TWO WIN SẼ GIÚP BẠN LÀM ĐIỀU ĐÓ!

Win Two Win Giúp Chủ Doanh Nghiệp, Doanh Nhân, Ban điều hành và quản lý các cấp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp của mình thông qua việc giúp Đánh giá tái cấu trúc doanh nghiệp, Hệ Thống Quản Lý Doanh nghiệp,  Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp ISO 31000, Quản Trị Rủi Ro chuẩn COSO, Kiểm Soát Nội Bộ Chuẩn COSO, Kiểm Toán Nội Bộ chuẩn IIA, Quản Lý Chuỗi Cung Ứng SCOR, Quản trị và đổi mới chiến lược chuẩn GInI, Quản lý chất luợng toàn diện TQM/QM/QA/QC/QS, Thiết lập và quản lý mục tiêu OGSM/BSC/KPI, Lean Enterprise Cho Tổ Chức & Cá Nhân Theo Thông Lệ Và Chuẩn Quốc Tế./

QUAN LY CHUOI CUNG UNG CHUAN QUOC TE SCOR
THIẾT LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ iIA
ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘ BỘ CHUẨN QUỐC TẾ CIA
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO
TQM - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
BÁO CÁO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
Lean Enterprise
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO THIẾT LẬP BCS_KPI
QUAN LY CHUOI CUNG UNG CHUAN QUOC TE SCOR
THIẾT LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ IIA
ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘ BỘ CHUẨN QUỐC TẾ CIA
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO
TQM - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
BÁO CÁO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LEAN ENTERPRISE
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO THIẾT LẬP BCS_KPI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

WIN TWO WIN LÀM ĐIỀU ĐÓ NHƯ THẾ NÀO?

Nếu bạn đã từng bối rối với câu hỏi “Làm thế nào để XÂY DỰNG, VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ ” thì việc được Đánh giá tái cấu trúc doanh nghiệp, Hệ Thống Quản Lý Doanh nghiệp,  Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp ISO 31000, Quản Trị Rủi Ro chuẩn COSO, Kiểm Soát Nội Bộ Chuẩn COSO, Kiểm Toán Nội Bộ chuẩn IIA, Quản Lý Chuỗi Cung Ứng SCOR, Quản trị và đổi mới chiến lược chuẩn GInI, Quản lý chất lượng toàn diện TQM/QM/QA/QC/QS, Thiết lập và quản lý mục tiêu OGSM/BSC/KPI, Lean Enterprise, cho Tổ Chức và Cá Nhân theo thông lệ và chuẩn quốc tế là giải pháp ưu tiên hàng đầu dành cho bạn.

Là người sáng lập Học Viện Win Two Win, Tôi  đang giúp các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, Ban điều hành và quản lý các cấp trong doanh thực hiện chiến lược đó. 

Trên thực tế, việc Đào Tạo, Tư Vấn về Đánh giá tái cấu trúc doanh nghiệp, Hệ Thống Quản Lý Doanh nghiệp,  Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp ISO 31000, Quản Trị Rủi Ro chuẩn COSO, Kiểm Soát Nội Bộ Chuẩn COSO, Kiểm Toán Nội Bộ chuẩn IIA, Quản Lý Chuỗi Cung Ứng SCOR, Quản trị và đổi mới chiến lược chuẩn GInI, Quản lý chất lượng toàn diện TQM/QM/QA/QC/QS, Thiết lập và quản lý mục tiêu OGSM/BSC/KPI, Lean Enterprise,  cho Tổ Chức & Cá Nhân theo thông lệ và chuẩn quốc tế là nền tảng để phát triển doanh nghiệp, không ngừng tạo ra chuỗi giá trị, nó đã giúp bản thân Win Two Win  và khách hàng của Win Two Win có được những kết quả thật tuyệt vời. Các phương pháp thực tiễn và đơn giản của Win Two Win không chỉ thu được kết quả, chúng còn giúp Win Two Win  và khách hàng của Win Two Win  tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ của họ so với đối thủ cạnh tranh và nâng cao năng lựu cạnh tranh trên trường quốc tế, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển và phát triển bền vững./

VÌ SAO WIN TWO WIN LÀM ĐIỀU NÀY?

Win Two Win biết rằng khởi nghiệp, thiết lập và vận hành doanh nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Là một người khởi nghiệp doanh nghiệp từ việc thiết lập và vận hành doanh nghiệp và từng nếm trãi thất bại, chán nãn và muốn bỏ cuộc do bắt tay vào việc gì cũng thấy thiếu, yếu từ hệ thống, quy trình, nhân sự cho đến vận hành hoạt động hằng ngày.

Từ đó Win Two Win đúc kết rằng, muốn khởi nghiệp và vận hành doanh nghiệp thành công trước hết cần phải xây dựng bằng được việc Đánh giá tái cấu trúc doanh nghiệp, Hệ Thống Quản Lý Doanh nghiệp,  Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp ISO 31000, Quản Trị Rủi Ro chuẩn COSO, Kiểm Soát Nội Bộ Chuẩn COSO, Kiểm Toán Nội Bộ chuẩn IIA, Quản Lý Chuỗi Cung Ứng SCOR, Quản trị và đổi mới chiến lược chuẩn GInI, Quản lý chất lượng toàn diện TQM/QM/QA/QC/QS, Thiết lập và quản lý mục tiêu OGSM/BSC/KPI, Lean Enterprise, cho Tổ Chức & Cá Nhân Theo Thông Lệ Và Chuẩn Quốc Tế./và cần có nguồn lực để thực thi. Nguồn nhân lực phải “Đủ Tâm, Đủ Tầm”, đủ năng lực thông qua việc đào tạo nhận thức, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống quản lý, quy trình để đủ kỹ năng, kinh nghiệm vận hành mọi hoạt động. Doanh nghiệp muốn đạt thành công hỏi những bước đi thông minh và chính xác. Chúng ta không có nhiều thời gian để thử và sai. Chúng ta không có đủ nguồn lực để làm tất cả mọi việc và cũng không nên lệ thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm của lãnh đạo hay một cá nhân nào mà cần phải có hệ thống quản lý, cần thường xuyên rà soát, chuẩn hoá theo thông lệ và chuẩn quốc tế nhằm cải tiến thường xuyên và duy trì cho mọi hoạt động trong tổ chức. Từ đó, chúng ta có thể nâng cao năng lực cnh tranh, tạo ra nhiều chuỗi giá trị và có thể mang lại cho người khác để giúp thành công và thành công bền vững.

Đó là lý do vì sao Win Two Win chọn lựa con đường Đánh giá tái cấu trúc doanh nghiệp, Hệ Thống Quản Lý Doanh nghiệp,  Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp ISO 31000, Quản Trị Rủi Ro chuẩn COSO, Kiểm Soát Nội Bộ Chuẩn COSO, Kiểm Toán Nội Bộ chuẩn IIA, Quản Lý Chuỗi Cung Ứng SCOR, Quản trị và đổi mới chiến lược chuẩn GInI, Quản lý chất lượng toàn diện TQM/QM/QA/QC/QS, Thiết lập và quản lý mục tiêu OGSM/BSC/KPI, Lean Enterprise, cho Tổ Chức & Cá Nhân Theo Thông Lệ Và Chuẩn Quốc Tế có giá trị để phát triển doanh nghiệp của mình. Win Two Win cũng có thể giúp bạn làm điều đó và tạo ra doanh nghiệp mang tầm quốc tế./

MỤC TIÊU CỦA WIN TWO WIN?

Win Two Win muốn xây dựng một địa chỉ, một nơi tham khảo đáng tin cậy về Đánh giá tái cấu trúc doanh nghiệp, Hệ Thống Quản Lý Doanh nghiệp, Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp ISO 31000, Quản Trị Rủi Ro chuẩn COSO, Kiểm Soát Nội Bộ Chuẩn COSO, Kiểm Toán Nội Bộ chuẩn IIA, Quản Lý Chuỗi Cung Ứng SCOR, Quản trị và đổi mới chiến lược chuẩn GInI, quản lý chất lượng toàn diện TQM/QM/QA/QC/QS, Thiết lập và quản lý mục tiêu OGSM/BSC/KPI, Lean Enterprise cho những doanh nghiệp, doanh nhân, ban điều hành và quản lý các cấp thấu hiểu về hệ thống quản lý doanh nghiệp theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế để nâng cao năng lực của tổ chức và cá nhân. 

Trong nhiều năm, Win Two Win cảm thấy mình  nhưđơn độc trên con đường khởi nghiệp kinh doanh của mình. Thực tế không phải vậy, Win Two Win thực sự có một cộng đồng, những khách hàng và bạn bè đã được Win Two Win  giúp đỡ và trở nên yêu thích việc tạo ra giá trị và loan toả. Bạn có thể trở thành một phần của cộng đồng của Win Two Win, những người thật sự muốn phát triển về Đánh giá tái cấu trúc doanh nghiệp, Hệ Thống Quản Lý Doanh nghiệp, Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp ISO 31000, Quản Trị Rủi Ro chuẩn COSO, Kiểm Soát Nội Bộ Chuẩn COSO, Kiểm Toán Nội Bộ chuẩn IIA, Quản Lý Chuỗi Cung Ứng SCOR, Quản trị và đổi mới chiến lược chuẩn GInI, quản lý chất lượng toàn diện TQM/QM/QA/QC/QS, Thiết lập và quản lý mục tiêu OGSM/BSC/KPI, Lean Enterprise theo thông lệ & chuẩn mực quốc tế./