Lớp học Online Miễn Phí ĐỘC QUYỀN của Tôi

Cuối cùng, sau hơn 20 năm làm việc & giảng dạy với hơn 500 chủ doanh nghiệp và hơn 5.000 học viên. Chúng tôi tiết lộ ''chiến lược'' xây dựng, làm chủ và phát triển doanh nghiệp mà gần như ít ai ở Việt Nam biết tới... Nó giúp Tôi tạo ra Doanh Nghiệp đạt Chuẩn Quốc Tế.

(Và một điều quan trọng là Làm thế nào bạn có thể copy và áp dụng nó trong vòng 60 phút?)

QUAN LY CHUOI CUNG UNG CHUAN QUOC TE SCOR
THIẾT LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ iIA
ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘ BỘ CHUẨN QUỐC TẾ CIA
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO
TQM - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
BÁO CÁO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
Lean Enterprise
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO THIẾT LẬP BCS_KPI
QUAN LY CHUOI CUNG UNG CHUAN QUOC TE SCOR
THIẾT LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ IIA
ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘ BỘ CHUẨN QUỐC TẾ CIA
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO
TQM - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
BÁO CÁO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THEO THÔNG LỆ & CHUẨN QUỐC TẾ
ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUẨN QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LEAN ENTERPRISE
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO THIẾT LẬP BCS_KPI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TRONG LỚP HỌC ĐỘC QUYỀN NÀY?

Bí mật #1

Phương Pháp Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Đang Được Âm Thầm Sử Dụng Bởi Những Gã Khổng Lồ Và Tại Sao Nó Là Phương Pháp Duy Nhất Bạn Nên Áp Dụng Để Đạt Được Thành Công Trong Việc Phát Triển Và Vận Hành Doanh Nhgiệp Của Bạn

Bí mật #2

Làm Thế Nào Nhân Bản Hệ Thống Quản Lý Đang Tạo Ra Doanh Nghiệp Với Doanh Thu Hàng Triệu Đô-la Của Những Người Thành Công Và Biến Nó Thành Của Bạn Chỉ Trong 30 Phút

 

Bí mật #3

Phương Pháp Giúp Bạn Từng Bước Nâng Tầm Doanh Nghiệp Đạt Chuẩn Quốc Tế Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh, Nó Giúp Bạn Thu Hút Khách Hàng Tiềm Năng Của Đối Thủ Quay Sang Mua Sản Phẩm Hoặc Dịch Vụ Của Bạn.

Phong Lê Là Ai?

Tôi là Phong Lê - Chuyên Gia Đào Tạo Tư Vấn Quản Lý Chuẩn Quốc Tế

Lớp học Miễn Phí này đưa ra con đường TẮT để giúp bạn tiếp cận và biến những kiến thức quản lý hiện đại theo thông lệ và chuẩn quốc tế và rồi vận dụng chúng một cách nhanh chóng vào công việc và tổ chức của bạn, hoặc giúp cá nhận bạn nâng cao tư duy quản trị, nâng năng lực và giá trị bản thân lên tầm cao mới.  Đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, ít rủi ro, ít căng thẳng nhất  giúp bạn thiết lập, vận hành doanh nghiệp, là nền tảng tiền đề để bạn vận dụng mô hình của những doanh nghiệp với doanh thu hàng triệu đô-la của những người thành công trên thế giới.

Tôi thường tính phí 500$ – 15.000$ với những khách hàng làm việc cùng Tôi, nhưng lớp học này bạn học được những Phương pháp MIỄN PHÍ. Vì vậy bạn hãy nhanh chóng Đăng Ký trước khi trang web này được gỡ xuống.


Phong Le Là Ai?

Tôi là Phong Le – Chuyên
Gia Đào Tạo Tư Vấn Quản Lý Chuẩn Quốc Tế

Lớp học miễn phí này đưa ra con đường TẮT để giúp bạn tiếp cận và biến những kiến thức quản lý hiện đại theo thông lệ và chuẩn quốc tế và rồi vận dụng chúng một cách nhanh chóng vào công việc và tổ chức của bạn, hoặc giúp cá nhận bạn nâng cao tư duy quản trị, nâng năng lực và giá trị bản thân lên tầm cao mới.  Đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, ít rủi ro, ít căng thẳng nhất  giúp bạn thiết lập, vận hành doanh nghiệp, là nền tảng tiền đề để bạn vận dụng mô hình của những doanh nghiệp với doanh thu hàng triệu đô-la của những người thành công trên thế giới.

Tôi thường tính phí 500$ – 15.000$ với những khách hàng làm việc cùng Tôi, nhưng lớp học này bạn học được những Phương pháp MIỄN PHÍ. Vì vậy bạn hãy nhanh chóng Đăng Ký trước khi trang web này được gỡ xuống.