BẠN LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP, CEO, TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ, NHÂN SỰ MUỐN NÂNG CAO GIÁ TRỊ BẢN THÂN VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP THÌ ĐÂY LÀ KHOÁ HỌC DÀNH CHO BẠN

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN NỘI BỘ THEO THÔNG LỆ VÀ CHUẨN QUỐC TẾ MÀ KHÔNG CẦN BIG4 TƯ VẤN VỚI CHI PHÍ VÀI TRĂM NGÀN USD​

Nếu sở hữu phương pháp này, bạn sẽ tiếp cận được phương pháp kiểm toán nội bộ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế mà Big4 đang triển khai áp dụng để quản trị các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu.

Quý vị thân mến,

Nếu Quý vị muốn trở thành Kiểm Toán Viên nội bộ chuyên nghiệp đạt theo thông lệ và chuẩn quốc tế  thì đây là trang Web quan trọng nhất mà bạn từng đọc được.

XIN GIỚI THIỆU
KHÓA HỌC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ

kiểm toán nội bộ chuẩn IIA

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRONG KHOÁ HỌC NÀY?

Khoá học này cung cấp cho bạn: – Kiến thức nền tảng, Chiến lược, Điều Lệ, Quy chế, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ dựa trên các kiến thức chuẩn mực và thông lệ Quốc tế – Có được khả năng ứng dụng thực tiễn thông qua vận dụng các nguyên tắc kiểm toán và tình huống thực tế – Quy trình kiểm toán giúp bạn từng bước thực hiện mọi cuộc kiểm toán theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. – Bộ công cụ thực hiện kiểm toán làm sẵn, bạn chỉ cần áp dụng vào thực địa. – Trang bị kiến thức nền tảng sẵn sàng cho việc chinh phục chứng chỉ quốc tế CIA. – Nâng cao năng lực bản thân, nâng cao giá trị cho bản thân và cho tổ chức, tăng cơ hội nghề nghiệp và thu nhập – Dễ dàng hoà nhập với xu thế quản và chuẩn mực quản trị chung trên toàn cầu

Dưới đây là một PHẦN NHỎ những gì bạn sẽ có được với

KHOÁ HỌC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC T

BÍ MẬT #1: Hiểu về Nền Tảng kiểm toán nội bộ theo Chuẩn Quốc Tế.

- Hiểu và xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, cấu trúc tổ chức, đạo đức, trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ trong tổ chức
- Chuẩn mực kiểm toán nội bộ
- Các quy định pháp luật liên quan kiểm toán nội bộ
- Sứ mệnh kiểm toán nội bộ Điều lệ kiểm toán Độc lập tổ chức Khách quan cá nhân Hành vi đạo đức Trách nhiệm nghề nghiệp Phát triển chuyên môn Đảm bảo chất lượng và cải tiến Lập kế hoạch chiến lược và quản lý bộ phận kiểm toán

BÍ MẬT #2 : Hiểu rõ phương pháp Quản trị rủi ro và Kiểm soát Nội Bộ​

-Hiểu rõ phương pháp quản trị tổ chức:
-Hiểu rõ phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành hệ thống kiểm soát nội bộ
-Hiểu Nguyên tắc, thành phần và các điểm trọng tâm về kiểm soát nội bộ
-Công cụ đánh giá mức độ hoàn thiện của Hệ thống kiểm soát nội bộ
-Phương pháp và công cụ Đánh giá rủi ro
-Lập ma trận rủi ro kiểm soát RCM (Risk Control Matrix)
- Xây dựng ma trận rủi ro tổng thể

BÍ MẬT #3: Bộ Công Cụ & Kỹ thuật Kiểm Toán

-Phương pháp và Kỹ thuật Lập kế hoạch kiểm toán năm mà không sợ thiếu sót rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến kế hoạch chiến lược
-Phương Pháp Đánh giá rủi ro và Lập kế hoạch kiểm toán năm dựa trên bối cảnh của tổ chức
-Mẫu biểu và cách thức xây dựng Kế hoạch Kiểm toán căn cứ trên kết quả đánh giá rủi ro tổng thể
-Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết và phối hợp với các bên liên quan
- Xây dựng chương trình kiểm toán chi tiết, kế hoạch làm việc
- Dự trù Nguồn lực cho kế hoạch kiểm toán
- Phương pháp phỏng vấn, thu thập dữ liệu, tài liệu .

Bí mật #4: Quy trình, mẫu biễu, phương pháp triển khai kiểm toán thực địa

-Thiết lập Quy trình Kiểm toán nội bộ
-Kỹ thuật phỏng vấn
-Nghiên cứu tài liệu quy trình
-Xây dựng chương trình kiểm toán chi tiết
-Thực hiện kiểm toán tại thực địa
-Khuyến nghị kiểm toán
-Đảm bảo chất lượng Kiểm toán nội bộ

Bí mật #5: Phương Pháp, Kỹ thuật viết báo cáo kiểm toán hiệu quả, mẫu biễu viết báo cáo kiểm toán

-Kỹ thuật viết đánh giá tổng quan của kiểm toán
-Kỹ thuật viết thông tin cơ bản về đơn vị được kiểm toán, mục tiêu & phạm vi kiểm toán
-Các bí quyết khi viết báo cáo kiểm toán
-Báo cáo kiểm toán mẫu
-Kỹ thuật lập báo cáo Tổng kết hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

Tôi Không Thể Nào Mô Tả Được Hết Lợi Ích Của Khoá Học
KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ NÀY Ở ĐÂY

Chúng tôi đã dành ra 5 năm kể từ lần đầu tiên tôi áp dụng và kiểm chứng những kiến thức từ khoá học kiểm toán nội bộ vào doanh nghiệp quy mô trên 1.000 nhân sự với hơn 15 lĩnh vực hoạt động khác nhau và kết quả mang lại thật đáng ngạc nhiên và hơn cả kỳ vọng.
Bây giờ, bạn chuẩn bị có trong tay khoá học kiểm toán nộ bộ đã được kiểm chứng này

BẤM ĐĂNG KÝ BÊN DƯỚI ĐỂ SỞ HỮU ƯU ĐÃI NGAY BÂY GIỜ

Và toàn bộ quà tặng kèm theo

BÂY GIỜ HÃY TƯỞNG TƯỢNG ĐIỀU NÀY

Sẽ như thế nào nếu bạn sở hữu ……..

- Quy trình kiểm toán chuẩn quốc tế
- Kỹ thuật viết đánh giá tổng quan của kiểm toán
- Kỹ thuật viết thông tin cơ bản về đơn vị được kiểm toán, mục tiêu & phạm vi kiểm toán
- Các bí quyết khi viết báo cáo kiểm toán
- Báo cáo kiểm toán mẫu được làm sẵn
- Kỹ thuật lập báo cáo Tổng kết hoạt động kiểm toán nội bộ cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.
...........................................................

TỔNG KẾT LẠI ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ

KHOÁ HỌC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ


Nó giúp bạn đạt chuẩn quốc tế mà Big4 đã và đang áp dụng cho các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu

Khi đặt mua KHÓA HỌC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ
Bạn sẽ nhận được quà tặng kèm theo hoàn toàn miễn phí trị giá $2.950

Quà tặng #1 - Trị giá 190$
- Bộ tài liệu kiến thức Nền tảng về kiểm toán nội bộ:
- Chiến lược, Điều lệ, Quy chế tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, Chuẩn mực, Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, Trách nhiệm quyền hạn, mối quan hệ kiểm toán trong tổ chức

Quà tặng #1 - Trị giá 190$ Kiến thức Nền tảng về kiểm toán nội bộ sẽ giúp bạn:
- Hiểu được Chuẩn mực, Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, tầm nhìn sứ mệnh
- Nhanh chóng thiết lập đuợc Chiến lược, Điều lệ, Quy chế tổ chức, chuẩn mực, đạo đưc nghề nghiệp kiểm toán,
- Thiết lập được trách nhiệm quyền hạn, mối quan hệ và tương tác với Hội đồng quản trị, ban điều hành và các đơn vị liên quan

Quà tặng #2 - Trị giá 390$
Khoá học Quản trị rủi ro và Kiểm Soát Nội Bộ

Quà tặng #2 - Trị giá 390$:
Khoá học Quản trị rủi ro và Kiểm Soát Nội Bộ giúp bạn: - Hiểu rõ phương pháp quản trị tổ chức:
- Hiểu rõ phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành hệ thống kiểm soát nội bộ
- Hiểu Nguyên tắc, thành phần và các điểm trọng tâm về kiểm soát nội bộ
-Công cụ đánh giá mức độ hoàn thiện của Hệ thống kiểm soát nội bộ
-Phương pháp và công cụ Đánh giá rủi ro
-Lập ma trận rủi ro kiểm soát RCM (Risk Control Matrix)
- Xây dựng ma trận rủi ro tổng thể

quan tri rui ro & kiem saot noi bo chuan coso

Quà tặng #3 - Trị giá 990$
Bộ Công cụ Kiểm Toán Nội Bộ

Quà tặng #3 - Trị giá 990$ :
Bộ Công cụ Kiểm Toán Nội Bộ bao gồm toàn bộ quy trình Biểu mẫu mà tôi đã làm sẵn và MIỄN PHÍ cho bạn để bạn nhanh chóng áp dụng.
- Toàn bộ biểu mẫu của tôi để bạn chỉ việc chỉnh sửa, áp dụng
- Với những biểu mẫu này, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức bạn không phải tự mày mò theo cách thử và sai vì đã được đúc kết và kiểm chứng.

Quà tặng #4 - Trị giá 790$
Quy trình, mẫu biễu, phương pháp triển khai kiểm toán thực địa

Quà tặng #4: Trị giá 790$:
- Bộ Quy trình, biểu mẫu, Phương pháp triển khai kiểm toán thực địa
- Giúp bạn hiểu được nắm bắt từng bước nhanh chóng triển khai được một cuộc kiểm toán thực địa ở bất lĩnh vực hoạt động nào
- Hồ sơ ghi chép kiểm toán thực địa làm sẵn bạn chỉ việc chỉnh sửa theo lĩnh vực hoạt động của mình và áp dụng.-

Quà tặng #5 - Trị giá 590$
- Phương Pháp, Mẫu biễu viết báo cáo kiểm toán, Báo cáo kiểm toán Mẫu.

Quà tặng#5, Trị giá 590$:
- Phương pháp, Biểu Mẫu viết báo cáo kiểm toán, Báo cáo kiểm toán Mẫu làm sẵn,
- Hiểu cấu trúc của báo cáo kiểm toán.
- Cách trình bày các phát hiện kiểm toán từ quan sát phát hiện, từ rà soát chứng từ, các điểm chung và các phát hiện cần nhấn mạnh
- Cung cấp báo cáo mẫu đã triển khai thực tế để mô tả và làm rõ hơn về kỹ thuật viết báo cáo kiểm toán

KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA BẠN LÀ BAO NHIÊU ?

Có thể bạn đang tự hỏi điều đó, đây là lý do:
1. 7.900.00 sẽ là mức giá rất hợp lý để bất cứ ai cũng có thể sở hữu được. Nó không quá đắt, thậm chí cả với những người mới bắt đầu với khoá học Kiểm Toán Nội Bộ, ngay cả khi không có nhiều ngân sách.
2. Bất cứ ai không thực sự đủ nghiêm túc với nghề nghiệp Kiểm Toán Nội Bộ hiệu quả thì sẽ không sẵn sàng đầu tư duy nhất 7.900.00 và sẽ không có được kết quả như mong muốn.
3. Những người thực sự nghiêm túc sẽ sẵn sàng đầu tư vào khoá học Kiểm Toán Nội Bộ để có cơ hội sở hữu Phương pháp chuẩn quốc tế về Kiểm Toán Nội Bộ
Bên cạnh đó, chỉ với duy nhất 7.900.000, nó sẽ không làm bạn nghèo đi, nhưng nó sẽ giúp bạn sở hữu chuẩn quốc tế, nâng cao kỹ năng, gia tăng giá trị bản thân và có nhiều cơ hội việc làm và tăng cao thu nhập hơn. Và Tôi muốn chứng minh cho bạn thấy những gì chúng tôi cung cấp là hiệu quả, và sau khi sở hữu phương pháp chuẩn quốc tế bạn sẽ được nâng cao kỹ năng, gia tăng giá trị bản thân và có cơ hội tăng cao thu nhập
Vì vậy, nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc mong muốn sở hữu chuẩn quốc tế, nâng tầm kỹ năng, gia tăng giá trị bản thân, tăng cơ hội nghề nghiệp và tăng cao thu nhập, hãy bấm vào nút ĐĂNG KÝ NGAY ở bên dưới để sở hữu khoá học này.

TẠI SAO LẠI CÓ ƯU ĐÃI NÀY?

1. Tôi đã may mắn được sở hữu phương pháp này sớm nên tôi muốn chia sẻ lại may mắn này cho bạn.
2. Tôi đã thành công với Phương pháp này và có được sự nghiệp như mong đợi nên tôi cũng muốn bạn thành công như tôi.
3. Tôi muốn nhiều người sở hữu được phương pháp này và nhiều người thành công trong sự nghiệp để tạo ra một cộng đồng đủ lớn, đủ mạnh để giúp các tổ chức nâng tầm quản trị lên chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Ưu Đãi Này Có Giới Hạn Thời Gian

Thời gian rất quý giá với chúng ta...
Tôi không thể mở rộng khoảng thời gian cho ưu đãi này được nữa.

Nếu bạn hành động ngay, bạn sẽ nhận được toàn bộ quà tặng.

Nhưng nếu bạn quay lại vào ngày mai, Tôi không hứa ưu đãi này sẽ còn. Vì vậy, Bạn hãy hành động ngay bây giờ.

Để tôi cho bạn thấy mọi thứ bạn nhận được với COMBO

KHOÁ HỌC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ

Nó giúp bạn THẤU HIỂU và ÁP DỤNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ đạt chuẩn quốc tế mà các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu được Big4 đã và đang triển khai áp dụng

TỔNG GIÁ TRỊ 4.950$

Giá ưu đãi chỉ còn: 7.999.000 VND

CẢNH BÁO
BẠN CÓ THỂ SẼ MẮT SAI LẦM NẾU NHƯ KHÔNG SỚM SỞ HỮU
KHOÁ HỌC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ

Hầu hết mọi người đều không đạt được cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, kỹ năng thu nhập cao, bởi vì họ nghĩ rằng mình có thể chờ đợi.
Và với khoá học kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế cũng vậy. Nếu như bạn không hành động, sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Hãy tự hỏi bản thân bạn, không phải bây giờ thì là lúc nào? Khoản đầu tư 7.900.00 này chính là cầu nối giữa bạn và thành công trong trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hiện đang có nhu cầu cao trên thị trường

Mục Tiêu Của Tôi Là Giúp Bạn Sở Hữu 

Phương Pháp Kiểm Toán Nội Bộ Chuyên Nghiệp Chuẩn Quốc Tế

Nếu bạn là người giống tôi, thích cuộn từ trên xuống xem trang website này bán gì, thì đây là những gì bạn nhận được:

Với khoản đầu tư chỉ 7.900.000 bạn sẽ nhận được:

– Khóa học Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế 

– Khoá học này giúp cho bạn:

– Kiến thức nền tảng, Chiến lược, Điều Lệ, Quy chế, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ dựa trên các kiến thức chuẩn mực và thông lệ Quốc tế

– Có được khả năng ứng dụng thực tiễn thông qua vận dụng các nguyên tắc kiểm toán và tình huống thực tế
– Quy trình kiểm toán giúp bạn từng bước thực hiện mọi cuộc kiểm toán theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

– Bộ công cụ thực hiện kiểm toán làm sẵn, bạn chỉ cần áp dụng vào thực địa.

– Trang bị kiến thức nền tảng sẵn sàng cho việc chinh phục chứng chỉ quốc tế CIA.
– Nâng cao năng lực bản thân, nâng cao giá trị cho bản thân và cho tổ chức, tăng cơ hộ nghề nghiệp và thu nhập.

P.S. Nhớ rằng, có rất nhiều thông tin có thể áp dụng trong lĩnh vực Kiểm Toán Nội Bộ. Những gì Tôi chia sẻ với bạn trong đó đã hiệu quả với rất nhiều người giống như bạn.

TÔI ĐÃ GIÚP NHIỀU NGƯỜI VÀ TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH RÕ RÀNG

LƠI ÍCH

Chức năng nhiệm vụ không được hoạch định rõ ràng, minh bạch, dẫn đến giả định sai về cách thức thực hiện công việc hoặc thiếu linh hoạt trong việc xử lý các tình huống, đặc biệt là khi có tình huống bất thường

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC NHẬN DIỆN

LỢI ÍCH

Các hoạt động kiểm soát không được nhận diện và rà soát thường xuyên dẫn đến thất thoát. Tăng cường tính minh bạch và rõ ràng cho vai trò và trách nhiệm của từng phòng ban liên quan ở các giai đoạn/nhóm công việc

CÔNG TY HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ HƠN

LỢI ÍCH

Công ty hoạt động kém hiệu quả, lợi nhuận thấp. Thông tin quản lý thiếu chính xác, không đầy đủ và đồng bộ, không được cập nhật hoặc cập nhật không kịp thời, dẫn đến Ban điều hành không đủ thông tin để ra quyết định phù hợp và nhanh chóng.